Løk tips

Praktiske råd om løk.

 

Når skal løken i jorden? 

Bestill løken tidlig og få den i jorden med en gang. Får du ikke satt den med en gang bør den oppbevares kjølig i kjeller eller garasje. Løken må i jorden to uker før telen har satt seg. Får du ikke satt løken før på nyåret vil de ikke blomstre før året etter.

 

Hvor dypt skal løken legges?

En sier at en løk skal legges dobbelt så dypt som løken er høy. Dette gjelder de fleste løkvekster men tulipanen foretrekker å komme litt lenger ned i jorden. Ønsker du det beste reultat med våres tulipanløk anbefaler vi at de legges 15 cm dypt.

 

Hvor tett skal løken legges?

Jeg anbefaler å sette tulipaner i klynger med 5 eller 7 løk. Da får du mye mere igjen enn når de står spredd utover et stort område. Generellt kan man si at tulipanløk skal settes med 10 cm mellomrom.

 

 Hvor skal løken settes?

Sett løken i bed så du kan se dem fra vinduet. Sett de der du har en ledig jordflekk.