MORDERSNEGLER / IBERIASNEGLER / BRUNSNEGLER

MORDERSNEGLER / IBERIASNEGLER / BRUNSNEGLER

Ikke så kjært barn men har mange navn.

MORDERSNEGLEN

Den har desverre kommet for å bli, så vi må prøve å finne løsninger på hvordan vi unngår å bli totalinvadert. Mordersneglen kom til Norge på 1980-tallet og har i de siste årene desverre blitt mange hageeieres mareritt. Den spiser alt, også døde dyr og ekskrementer, som gjør at de er smittebærere av E.coli og Samonella. Dette er heldigvis ikke så utbredt i Norge, men i Danmark og store deler av Europa utgjør dette et helseproblem i forhold til barn.

Mordersneglen er mye større enn andre snegler, og spiser derfor mye. Dette setter tydelige spor i hagen. Den yngler enormt, og både unger og egg tåler kalde vintre bedre enn andre snegler. Lengre perioder med barfrost tåler den derimot ikke så godt. Vi får bare pakke inn rosene og ønske oss barfrost fremover.

Størrelsen og mengen med slim den omgir seg med, gjør at den ikke har noen naturlige fiender og derfor kan leve herrens glade dager i våre hager.

Nå nok om dette skrekk-scenarie.

 

HVA KAN VI GJØRE

Start krigen mot sneglene tidlig om våren. I februar/mars begynner de små sneglene å røre på seg. Se under potter, kar, vedstabler og lignende. Her vil du finne de unge sneglene. Jeg går rundt med en pølseklype og en melkekartong med salt i. Etter jakten lukker jeg melkekartongen og rett i søppla med den. Du kan sette opp en sneglefelle og legge gift, f.eks Ferramol, i den. Solfang.no selger nå de nye hygieniske sneglefellene.

 

VENDING AV JORD / KULTIVERING

Du bør utsette vending av jord i bedene til etter første frostnatt. Når du vender jorden blottlegger du unge snegler og egg som igjen tørker ut eller ødelegges av nattefrost. Vending av jord tidlig på våren er også effektivt, da får du unge snegler og egg opp i lyset og får i tillegg hjelp av den sterke vårsola til å tørke de ut.

 

BED OG KJØKKENHAGE

Dette er paradis for sneglene. Her anbefaler jeg å sette opp sneglegjerde. Da får du stengt dem ute en gang for alle. Det ser ikke så galt ut heller. De gir en fin avgrensing, og du kan lage hyggelige stier inntil bedene. Velger du heller eller singel på stiene er dette områder sneglene ikke trives på og hvor det er lett å oppdage dem.

 

VANNING

Sneglene elsker fukt. Så hvis du vanner store områder om kvelden blir det et perfekt gjestebud for sneglene. Vann derfor om morgenen sa snart solen har jaget sneglene vekk.

 

RYDD HAGEN

Sneglene oppholder seg i ly for solen det meste av dagen, så fjern alle tenkelige skyggesteder. Planker, potter, kompost osv. En kompst er god å ha, men innvester i en varmkompost. Her blir det opptil 60 grader, og du kan trygt bruke komposten til jordforbeding. Den er garantert sneglefri.

 

NYE PLANTER

Skaffer du nye planter til hagen er det lurt å skylle jorden av plantene, hele rotnettet bør være rent før du planter i hagen.

 

NATURLIGE FIENDER

På grunn av størrelsen på sneglen og det enorme slimlaget som omgir den, har ikke mordersneglen mange naturlige fiender. Så vi må bare erkjenne at vi, mennesker, er sneglens største fiende. Det er derfor viktig at vi tar problemet på alvor og gjør en innsats for å holde den på et nivå vi og naturen kan leve med. Det gjør vi best med en kombinsjon av forskjellige metoder.

 

FORSKJELLIGE TILTAK

Pinnsvin, rev, muldvarp, mus, stålorm, padder og frosker spiser snegler med og uten hus. Av fugler spiser blandt annet kråker, skjærer, stær og meis snegler. Kråker er effektive mot større eksemplarer av sneglene, så ikke jag kråka vekk. Egg og nyklekkede snegler blir spist av, biller larver og saksedyr. 

 

Pinnsvin, muldvarp, padder og frosker er våre beste allierte i krigen mot sneglene.

Innrett et rolig hjørne av hagen til et oppholdsted for pinnsvin. Lag en liten hule av kvist og vissent løv eller du kan kjøpe et ferdig laget hos f.eks hos Solfang.no. Det ferdige huset skal også kles med kvist og løv for at pinnsvinet skal trives. Det bør være tilgang til drikkevann.

En liten dam kan tiltrekke seg froske og padder. Frosker spiser egg og unge snegler. Voksne padder kan faktisk spise ganske store snegler.

 

Nematoder er parasitter og en spesiell art , bruker sneglene som værtsdyr. Når mange tusen av disse angriper sneglen bukker den snart under. Den mister apetitten og dør et par uker senere. Man kan kjøpe levende nematoder, blande dem i vann og helle over sneglene. Desverre har det vist seg at mens dette virker effektivt på andre sneglesorter, virker det bare til en viss grad på unge mordersnegler og overhodet ikke på voksne eksemplarer.

 

MOSKUSENDER

Moskusender spiser snegler men har også noen store ulemper, den spiser opp resten av hagen også. I tilegg skiter den mye, som igjen tiltrekker seg sneglene. Det viser seg også at Moskusendene fort blir lei av å livnære seg på snegler.

 

HØNER

Høner og dverghøner spiser små snegler, også unge mordersnegler, og snegle-egg. De graver i jorda og får dem til overflaten. Dette er en stor fordel, fordi sneglene ikke rekker å bli kjønnsmodene. Men du skal ikke anskaffe høner bare for å utrydde sneglene. De kan hjelpe på, men de løser ikke problemet og det er en stor jobb å holde høner.